Your Pusat Rehabilitasi PERKESO Tun Abdul Razak

Pusat  Rehabilitasi PERKESO merupakan sebuah projek yang telah bermula sejak  tahun 2008 lagi dan setelah bertahun dalam proses perancangan dan  pembinaan, akhirnya Pusat Rehabilitasi PERKESO ini telah mula beroperasi  pada 1 Oktober 2014. Pusat Rehabilitasi ini dibina dengan motif yang  murni; iaitu untuk membantu orang berinsurans PERKESO ataupun pekerja  untuk dipulihkan secara fizikal dan vokasional dan akhirnya kembali ke  alam pekerjaan.